Kespert Prawa zamówień Publicznych

Kespert Prawa zamówień Publicznych RADCA PRAWNY BOŻENA STARZEWSKA

Kancelaria Radcy Prawnego Bożeny Starzewskiej specjalizuje się w obsłudze przetargów publicznych reprezentując obie strony procesu zrelizacji tj zarówno Wykonawcę jak i Zamawiającego.
ZAMAWIAJĄCYM zapewniamy pełne wsparcie w zakresie wyboru prawidłowego trybu postępowania, przygotowania dokumentacji wewnętrznej Zamawiającego, opracowania wzoru specyfikacji istotnych warunków zamówienia, ogłoszenia o zamówieniu, oraz pełne pozostałe prawne wsparcie.
W ramach obsługi WYKONAWCY staramy się już od początku postępowania przetargowego zapewnić im pełne wsparacie prawno - organizacyjne. W ramach współpracy, w szczególności, wspomagamy naszych klientów w nastepującyh elementach:
1. Analiza zapisów Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ), ogłoszenia o zamówieniu, oraz wzoru umowy zamówienia publicznego, w szczególności pod kątem naruszenia przez Zamawiającego zasad uczciwej konkurencji,
2. Konstruowanie pytań do treści SWIZ w trakcie ogłoszonego postępowania,
3. Kompleksowa analiza dokumentów składanych przez Wykonawcę wraz z ofertą przetargową,
4. Sporządzanie/Sprawdzanie ofert przetargowych,
5. Przygotowywanie projektów odpowiedzi na wezwania Zamawiającego,
6. Analiza dokumentów składanych przez innych Oferentów w konkretnym postępowaniu i wskazywanie błędów w nich zawartych,
7. Konstruowanie środków ochrony od decyzji Zamawiającego (skarga do Krajowej Izby Odwoławczej, skarga do Sądu Okręgowego,
8. Reprezentacja w postępowaniach odwoławczych i sądach.
Wskazany wyżej zakres usług realizaownych przez naszą kancelarię, w ramach współpracy z Wykonawcą, wskazuje oczywiście podstawowe elementy niezbędne w starannym działaniu Wykonawcy w ramach odpowiedzi na ofertę dotyczącą realizacji zamówienia publicznego. Pełny zakres świadczonych przez nas usług odpowiada zawsze specyfice konkretnej sprawy.

Szczegóły strony starzewska.pl:

Podlinkuj stronę starzewska.pl:

Kespert Prawa zamówień Publicznych